Lokaler för växter

Namn ▼ Beskrivning Naturskydd Uppdaterad
title Brobacka Geologisk intressant med jättegrytor Naturreservat 2014-12-13
title Kinnekulle Gammal kulturbygd Naturvårdsområde 2021-06-07
title Morups Tånge Flyttfåglar Naturreservat 2021-03-11
title Ragnhildsholmen Ingår i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar Naturreservat 2021-06-07
title Risveden - Stora Kroksjön Vacker skogssjö med bestånd av röding Naturreservat 2015-11-03
title Rya skog Lövskog inklämd mellan reningsverk och oljeraffinaderi Naturreservat 2015-03-22
title Sandsjöbacka Ljunghed och björnbär Naturreservat 2015-09-06
title Sillviks skalgrusbank Orkidéer i populärt friluftsområde Naturreservat 2015-06-06
title Skogastorpskärret Orkidéparadis Naturreservat 2015-11-05
title Svartedalen - Härsevattnet Skogssjö i Svartedalens mitt Naturreservat 2015-11-03
title Säveåns dalgång Populärt strövområde Naturreservat 2017-04-15
title Vallda Sandö Salta strandängar och bad Naturreservat 2015-09-08
title Vrångö Skärgårdskryssning med västtrafikbiljett Naturreservat 2021-06-07
title Änggårdsbergen med Botaniska Vildmark mitt i staden Naturreservat 2020-09-18
title Ödsmåls kile Viktig sträckfågellokal Naturreservat 2014-12-13