Lokaler för vandring

Namn ▼ Beskrivning Naturskydd Uppdaterad
title Hornborgasjön - Fågeludden Naturum med vackert läge i sjön Naturreservat 2021-06-07
title Hornborgasjön - Ore nabb Rullstensås med utsikt över Hornborgasjön Naturreservat 2016-05-09
title Kinnekulle Gammal kulturbygd Naturvårdsområde 2021-06-07
title Risveden - Stora Kroksjön Vacker skogssjö med bestånd av röding Naturreservat 2015-11-03
title Risveden - Verleskogen Lättvandrad gammelskog Naturreservat 2015-04-13
title Sandsjöbacka Ljunghed och björnbär Naturreservat 2015-09-06
title Stora Amundön Cykelavstånd till salta bad Naturvårdsskydd saknas 2021-06-07
title Svartedalen - Härsevattnet Skogssjö i Svartedalens mitt Naturreservat 2015-11-03
title Säveåns dalgång Populärt strövområde Naturreservat 2017-04-15
title Änggårdsbergen med Botaniska Vildmark mitt i staden Naturreservat 2020-09-18