Lista naturområden runt Göteborg

Namn Beskrivning ▼ Naturskydd Uppdaterad
title Getterön Betydelsefull fågellokal Naturreservat 2020-09-18
title Stora Amundön Cykelavstånd till salta bad Naturvårdsskydd saknas 2021-06-07
title Säveån - Jonsereds strömmar Flera forsar vid Jonsered Naturreservat 2014-12-13
title Morups Tånge Flyttfåglar Naturreservat 2021-03-11
title Hullsjön Fågelsjö nära Trollhättan Naturreservat 2015-07-06
title Kinnekulle Gammal kulturbygd Naturvårdsområde 2021-06-07
title Brobacka Geologisk intressant med jättegrytor Naturreservat 2014-12-13
title Torslandaviken Göteborgstraktens mest intressanta och välbesökta fågellokal Biotopskyddsområde 2015-04-25
title Hisingsparken Hisingsparken är Göteborgs största park Naturvårdsskydd saknas 2016-01-13
title Ragnhildsholmen Ingår i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar Naturreservat 2021-06-07
title Sandsjöbacka Ljunghed och björnbär Naturreservat 2015-09-06
title Risveden - Verleskogen Lättvandrad gammelskog Naturreservat 2015-04-13
title Rya skog Lövskog inklämd mellan reningsverk och oljeraffinaderi Naturreservat 2015-03-22
title Välens naturreservat Med gångavstånd från Frölunda Torg Naturreservat 2016-02-21
title Hornborgasjön - Fågeludden Naturum med vackert läge i sjön Naturreservat 2021-06-07
title Sillviks skalgrusbank Orkidéer i populärt friluftsområde Naturreservat 2015-06-06
title Skogastorpskärret Orkidéparadis Naturreservat 2015-11-05
title Säveåns dalgång Populärt strövområde Naturreservat 2017-04-15
title Hornborgasjön - Ore nabb Rullstensås med utsikt över Hornborgasjön Naturreservat 2016-05-09
title Vallda Sandö Salta strandängar och bad Naturreservat 2015-09-08