Lista naturområden runt Göteborg

Namn Beskrivning Naturskydd Uppdaterad ▼
title Brobacka Geologisk intressant med jättegrytor Naturreservat 2014-12-13
title Ödsmåls kile Viktig sträckfågellokal Naturreservat 2014-12-13
title Säveån - Jonsereds strömmar Flera forsar vid Jonsered Naturreservat 2014-12-13
title Rya skog Lövskog inklämd mellan reningsverk och oljeraffinaderi Naturreservat 2015-03-22
title Risveden - Verleskogen Lättvandrad gammelskog Naturreservat 2015-04-13
title Torslandaviken Göteborgstraktens mest intressanta och välbesökta fågellokal Biotopskyddsområde 2015-04-25
title Sillviks skalgrusbank Orkidéer i populärt friluftsområde Naturreservat 2015-06-06
title Hullsjön Fågelsjö nära Trollhättan Naturreservat 2015-07-06
title Sandsjöbacka Ljunghed och björnbär Naturreservat 2015-09-06
title Vallda Sandö Salta strandängar och bad Naturreservat 2015-09-08
title Risveden - Stora Kroksjön Vacker skogssjö med bestånd av röding Naturreservat 2015-11-03
title Svartedalen - Härsevattnet Skogssjö i Svartedalens mitt Naturreservat 2015-11-03
title Skogastorpskärret Orkidéparadis Naturreservat 2015-11-05
title Hisingsparken Hisingsparken är Göteborgs största park Naturvårdsskydd saknas 2016-01-13
title Välens naturreservat Med gångavstånd från Frölunda Torg Naturreservat 2016-02-21
title Hornborgasjön - Ore nabb Rullstensås med utsikt över Hornborgasjön Naturreservat 2016-05-09
title Säveåns dalgång Populärt strövområde Naturreservat 2017-04-15
title Getterön Betydelsefull fågellokal Naturreservat 2020-09-18
title Änggårdsbergen med Botaniska Vildmark mitt i staden Naturreservat 2020-09-18
title Morups Tånge Flyttfåglar Naturreservat 2021-03-11