Ragnhildsholmen

Näktergal och sångare

Ragnhildsholmen brukar vara ett säkert ställe att höra näktergal på försommaren. I vassen brukar olika sångare höras som gräshoppssångare, sävsångare, rörsångare.

I buskagen runt fästningen kan man höra näktergal, gransångare, ärtsångare, törnsångare, gök, göktyta.

Vid älven vattenrall, drillsnäppa, änder.

Bäst är att besöka tidiga mornar på helgen eller kvällar på veckorna då trafikintensiteten är lägre...

Länkar:

Artportalen Ragnhildsholmen 3 dar

uppdaterad: 2021-06-07 10:11:53Närliggande: