Brobacka

Mäktiga jättegrytor och branta stup

Kanske finns landets mäktigaste jättegrytor här - ett 40-tal finns det i alla fall och den största med en diameter på 18 meter. Inom reservatet finns också en väl underhållen ekhage och en barrblandskog samt en mosse (Knipe mosse). Ner mot åkanten finns det hasseldungar med blå-, vit och gulsippor på våren, längst ner finns även bestånd av kambräken. Om man följer stigen upp på berget bakom soldattorpet har man en milsvid utsikt över norra Mjörn. Man kan studera fågelsträcket vår och höst från toppen av berget. Så länge isen inte lägger sig på sjön så finns det övervintrande sjöfågel.

Inlandsisen
Vid inlandsisens tillbakagång för 11-12 000 år sedan, inträffade ett uppehåll i avsmältningsskedet. Mjörn, då isfri, utgjorde en havsvik medan Anten området i norr fortfarande var täckt av stora ismassor.
 
Brudsängen
Mittemot ligger Brudsängen (Bruarängen) med den sägenomspunna klipphyllan, nålsögat. Glöm inte att ta med en pinne när ni kryper igenom nålsögat. Annars kanske jätten Åland tar er som han gjorde med älvan som han försökte stänga in men som kastade sig nedför ättestupan och försvann i Ålandasjön. 

För den som blir fikasugen finns Brobacka kaffestuga som ingår som en sevärdhet i Retrovägen mellan Nossebro och Göteborg.

 

Länkar:

Brobacka Kaffestuga

Retrovägen

Långareds hembygdsförening

 

uppdaterad: 2014-12-13 20:36:44Närliggande: