Ödsmåls kile

Grund havsvik med flyttfåglar vår och höst

Ödsmåls kile är en grund havsvik endast över 1 meter i den yttre delen. Vid lågvatten "torrläggs" stora ytor i  inre delen och öster om Råholmen. Dessa blir utmärkta för vadarfåglarna att söka föda på. Runt viken finns vidsträckta strandängar med saltpåverkad gräsvegetation. Reservatet omges dels av odlad mark, dels av hällmarker.

Skydd för fåglarna

Under flyttnings- och häckningsperioderna är det tillträdesförbud i reservatet. Söder om viken längs vägen till Rörtången finns en plattform med en parkeringsplats och informationstavla.

Hällmarker och sankängar

I sankmarken närmast vattnet växer glasört och havssäv längre upp finner man ängsgröe och på våren blommar ängsbräsman. Hällmarken på berget norr om viken finns nagelört, styvmorsviol och senare på året vit fetknopp.

Föreskrifter

Välkomna att besöka naturreservatet Ödsmåls kile men tänk på att det inte är tillåtet att

  • köra motorbåt,
  • vistas inom området under tiden 1 april – 15 juli,
  • elda.

Länkar:

Länstyrelsen

uppdaterad: 2014-12-13 20:38:59Närliggande: