Rya skog

Inklämd mellan reningsverk och oljeraffinaderi

Rya skog är en gammal rest av ett försvunnet landskap med uråldriga ekar och öppna lundar. I området finns också fuktiga stråk med alsumpskog och gul svärdslilja. I de öppna delarna breder en matta av vitsippor ut sig på våren och i de fuktigare delarna mängder med svalört.

uppdaterad: 2015-03-22 20:45:08Närliggande: