Risveden - Verleskogen

Orörd gammelskog

Verlekogen domineras av gammal tallskog där många träd är över 200 år gamla. Området är varierat med lövträd vid bäckar och fuktiga partier samt en del gles granskog.

I den centrala delen ligger två mindre sjöar. Områdets största värde är den gamla orörda skogen och ett rikt fågelliv, drygt 50 olika arter har noterats bland annat storlom, tretåig hackspett, pärluggla och tjäder.

Trots att Verleskogen har en tydlig vildmarkskaraktär så är det lätt att röra sig i området som bara är lätt kuperat. Från parkeringsplatsen finns en väl utmärkt vandringsled som passerar flera av de finaste avsnitten i skogen.

Verleskogen har köpts av Ale kommun tillsammans med den ideella stiftelsen Ett klick för skogen och Västkuststiftelsen. Cirka en tredjedel av pengarna har samlats in från företag och privatpersoner via Ett klick för skogens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

uppdaterad: 2015-04-13 18:21:41Närliggande: