Säveån - Jonsereds strömmar

Säveån genom Jonsered innehåller både forsar och lugnt vatten

Området närmast Säveån genom Jonsered är avsatt som naturreservat och vid inloppet från Aspen finns både en kanal till kraftverket med lugnt vatten och den gamla fåran med en livlig fors. Här finns strömstarar, gulärlor, knipor, drillsnäppa och storskrakar. En och annan bäver kan ses om man kommer i gryningen eller skymningen.

Nedanför Jonsereds fabriker börjar en stig längs ån som går ner mot Partille. Här kan man se många bävergnagda och nedfallna träd. Nere vid bron till Kåhög finns en grillplats med bänkar.

uppdaterad: 2014-12-13 20:51:11Närliggande: