Torslandaviken

Fåglar och cisterner

Här får fåglarna samsas med oljecisterner och containertransporter. Området ligger mellan Torslanda golfbana och Volvo Arendal och i söder ligger småbåtshamn,  containerterminal...

Viken är ingen egentlig vik längre utan består av ett antal dammar, kanaler och buskmarker.

Länkar:

föreningen Torslandavikens naturreservat

Kustobsar: Torslandaviken

Naturstig: Torsviken

 

uppdaterad: 2015-04-25 08:19:44Närliggande: