Rya skog

Rest av gammal skog

Stora ekar skvallrar om att det varit lövskog här sedan lång tid tillbaka. Det finns en karta från 1760 där det är området är utritat med skog och ängar. Här finns både ekar och hasselbuskage, andra buskar man kan hitta här är olvon, hagtorn, getapel och röda vinbär.

Vitsippor, vårlök, svalört dominerar på våren, sommartid finner man storrams, ormbär, rödblära och humle.

uppdaterad: 2015-03-22 20:45:08Närliggande: