Rya skog

Rikt fågelliv

Fågellivet är rikt med bl.a. mindre flugsnappare och rosenfink. Mindre hackspett, näktergal, härmsångare och kattuggla finns också här.

Länkar:

Artportalen - Göteborg

Kustobsar - Rya skog

uppdaterad: 2015-03-22 20:45:08Närliggande: