Ragnhildsholmen

Borgruin från 1200-talet

Ragnhildsholmen är ett populärt utflyktsmål väl värt ett besök både för ruinen och växt och djurlivet. På våren blommar vitsippor, i maj gulvivor, mandelblom senare kommer gul och vit fetknopp och blåklockor. Tidiga morgnar kan man höra sången från bland andra näktergal, rörsångare, gräshoppssångare tränga igenom trafikbruset från pendlarna även brun kärrhök som häckar i vassen kan ses.

uppdaterad: 2021-06-07 10:11:53Närliggande: