Ragnhildsholmen

Vinbergssnäckor

Vinbergssnäckorna inplanterades redan på medeltiden (kallas ibland också felaktigt för vinbärssnäckor). Snäckans namn syftar på att de är vanliga i vinbergen i mellaneuropa. Nere vid älven kan man se minken, hare och rådjur ses ibland runt borgen.

uppdaterad: 2016-05-14 10:56:28Närliggande: