Ragnhildsholmen

Rikt växtliv

I de fuktiga delarna finner man kabbeleka, tuvstarr, ängbräsma uppe vid borgruinen finner man en torrängsvegetation med ängshavre, prästkrage, mandelblom, grusbräcka, kummin, stenbräken, på murarna gul och vit fetknopp. Längs Nordre älv fuktäng med smörbollar, kabbeleka, älggräs, strandlysing, plattstarr, tuvstarr och så klart vass. Det finns även ett lövskogsparti med ek, hassel och på våren blommar slånbuskarna som vita bollar.

uppdaterad: 2021-06-07 10:11:53Närliggande: