Ragnhildsholmen

Borg från 1200-talet

Borgen anlades på det som på den tiden var en holme ute i älven av kung Håkon den gamle runt 1250. Borgen var tänkt som ett försvar för Kongahälla som låg på andra sidan älven. Borgen kallades också Miklaborg. Vid Ragnhildsholmen finns informationstavlor med telefonnummer man kan ringa för få historien uppläst i telefonen. Borgen tappade sin betydelse i början på 1300-talet då Bohus fästning började byggas 1308 sannolikt tog man sten härifrån när man uppförde Bohus fästning.

 

Länkar:

Wikipedia

Bengans historiesidor

uppdaterad: 2021-06-07 10:11:53Närliggande: