Sillviks skalgrusbank

Skalgrusbank med rik flora

Sillviks skalgrusbank ligger i ett kuperat hällmarksområde med våtmarker och skogsdungar. Utsikten från den norra delen är storslagen. Skalbanken sköts idag med slåtter.

Floran är artrik och vissa av växterna är sällsynta. Rikedomen på orkidéer och mossor är stor. Bland annat finns här stora bestånd av kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar.

uppdaterad: 2015-06-06 10:51:19Närliggande: