Morups Tånge

Betad sandhed

Sandheden söder om den vackra fyren har betats under lång tid. Här dominerar sandstarr och gräs som strandråg och sandrör. Triften blommar på försommaren tillsammans med backtimjan och gulmåra. Här finns också stora bestånd av "Kostertistel" dvs Martorn.

De betade strandängarna, tånghögarna och de grunda vikarnas lerbottnar ger föda i form av bland annat insekter, snäckor och musslor till de flyttfåglar som passerar.

Länkar:

Länsstyrelsen Halland

Morups Tånge fyrsällskap

Närmaste webbkamera - Skrea Strand

uppdaterad: 2021-03-11 13:06:27Närliggande: