Hullsjön

Grund slättsjö med fågeltorn

Hullsjön är en grund slättsjö som bara är ca 1,2 meter som djupast och har ett rikt fågelliv med totalt ca 270 inräknade arter, årligen besöker ca 200 arter och ett 30-tal häckar runt sjön. 

På västra sidan en bit från parkeringsplatesen finns ett fågeltorn. På nordöstra sidan ett gömsle.

 

Länkar:

Hullsjön - Länsstyrelsen

uppdaterad: 2015-07-06 14:21:57Närliggande: