Hullsjön

Vår och höst fågelsträck

Totalt observeras årligen omkring 200 olika fågelarter i och kring sjön.  

Vanliga arter: grågås, gräsand, skedand, vigg, brun kärrhök, enkelbeckasin, mindre strandpipare och gulärla, sångsvan, salskrake, fiskgjuse, stenfalk, kornknarr, trana, brushane, dubbelbeckasin, grönbena, fisktärna och havsörn

Raritetslistan: vit stork

Länkar:

Artportalen - Hullsjön (1 vecka)

Artportalen - Trollhättan

uppdaterad: 2015-07-06 14:21:57Närliggande: