Sandsjöbacka

Vackert landskap med ljunghedar, skog och myrar

Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat och kan nås från många håll. Enklast är det att ta E6'an till rastplats Sandsjöbacka (P 4 timmar) eller parkeringen vid Långås.

Sandsjöbacka kan ses som en rest av det ljunghedslandskap som för några hundra år sedan dominerade i Halland/Bohuslän. Idag har de flesta hedar växt igen men i Sandsjöbacka har man genom naturbete och röjning återställt ljungheden.

Friluftsliv och vandringsleder

Många vandringsleder finns utmärkta i reservatet och en milsvid utsikt får man om man tar sig upp på "bräckan" dvs den moränås som går genom den centrala delen av reservatet.

Länkar

Sandsjöbacka Länsstyrelsen Halland

uppdaterad: 2015-09-06 18:17:08Närliggande: