Sandsjöbacka

Många leder

Sandsjöbacka har stor betydelse för friluftslivet med ett stort antal leder som kan nås från flera håll. Från parkeringen vid Långås utgår flera markerade leder som är lätta att gå.

uppdaterad: 2015-09-06 18:17:08Närliggande: