Sandsjöbacka

Ljunghed

Stora delar består av mager ljunghed med ljung, lingon, kråkris, odon och en del öppna gräsytor. Där det är sankare finner man klockljung, pors och myrlilja. En mer artrik ängsvegetation finns vid Sandsjön.

Norra delen av bräckan är till stor del täckt av björnbärssnår - ta med nåt att plocka i :)

uppdaterad: 2015-09-06 18:17:08Närliggande: