Svartedalen - Härsevattnet

Skogssjö med gammal barrskog

Härsevattnet eller Härsvattnet som den också kallas är en starkt försurad sjö som aldrig har kalkats. Sjön har ett lågt pH värde (4,5) vilket innebär att sjöns ekosystem är starkt påverkat. Ingen fisk kan överleva i sjön och idag är de viktigaste rovdjuren i sjön storväxta vattenskalbaggar och sländelarver.

Runt sjön växer gammal skog som är opåverkad sedan ca 150 år. Mossrik och på hösten är det gott om svamp.

Vid sjöns sydspets och nordpets finns höga berg med god utsikt men tänk på att hålla barnen under uppsikt då det stupar brant mot sjön! Längs den västra sidan går Bohusleden och den är utmärkt med orange markering, vill man gå runt sjön så tar det ca 3 timmar och det är en ganska svår terräng med branta backar och många fuktiga ställen utan spänger.

Länkar:

Naturskyddsföreningen om Härsevattnet

 

uppdaterad: 2015-11-03 19:00:35Närliggande: