Skogastorpskärret

Extremrikkärr med många rariteter

Skogatorpskärret, Skogartorpskärret eller Skogastorpskärret som det också kallas är ett extremikkärr med många orkidéarter men domineras av axag, här finns också ängsstarr, gräsull, majviva, tätört, rödkämpe mm.

Kärret sluttar mot nordväst och längs den västra delen rinner en större bäck från Plantaberget. I kärret mynnar också flera källor med kalkhaltigt vatten som i sluttningen utvecklar en vacker mosaik mellan axagkärr och kalktuffryggar med torrängsflora.

Kärrets verkliga raritet är luktsporren som blommar här i slutet av juni början av juli. Här finns många andra orkideer såsom brudsporre, ängsnycklar, kärrkniprot, tvåblad, flugblomster, skogsnycklar, blodnycklar.

För att skydda den unika växtligheten så finns det spänger och stigar att följa. Tänk på att vegetationen är mkt känslig så gå ej utanför stigarna!

I närheten finns även en lokal med Guckusko.

En stor parkering, som även fungerar för bussar, finns öster om Skogastorps gård.

Länkar:

Länsstyrelsen

Informationsfolder från Länsstyrelsen

uppdaterad: 2015-11-05 18:17:17Närliggande: