Kinnekulle

Platåberg med gammal kultur

Gammal kulturbygd

Kinnekulle har varit bebott i årtusenden, något som alla gravplatser, hällristningar och odlingsrösen vittnar om. Olof Skötkonung sägs ha blivit döpt vid Husaby källa och många kyrkor har anor från från 1100-talet och de stora byarna och herrgårdarna på Kinnekulle härstammar från 1300- och 1400-talen.

Platåberg

Kinnekulle är ett av de sk. platåbergen i Västra Götaland som bildades för ca 500 miljoner år sedan då det var havsbotten här och den hårda diabasen som bildades i ett senare skede, även kallad svart granit, kom att bilda en hård hätta vilken skyddat bergen från erodering. Platåbergens lager räknat nerifrån och upp har en populär ramsa från skolan:  USA KL 3, Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och TRapp (trapp = lokalt namn för diabas).

Rik och lättillgänglig natur

Något som gör Kinnekulle så speciellt är det varierade landskapet. Lummiga lövskogar, murriga barrskogar, hagar med gamla ekar, blomrika betesmarker och klippiga stränder kan upplevas på en dag och till fots om man så vill. Vår och försommar är blomsterprakten rik med blommande körsbärsträd, hägg, vildapel som färgar sluttningarna vita. Och i bokskogen blommar den annars så ovanliga ramslöken, som på flera ställen bildar stora och starkt doftande mattor. Ängar och hagmarjer lyser gula av gullvivor och den sällsynta orkidén guckusko finns på flera ställen. Fågelsången är ibland överväldigande, och tidiga mornar eller vid kvällningen kan man se både räv, rådjur, dovhjort och älg.

Ett bra sätt att uppleva berget är att vandra Kinnekulleleden som är ca 45 km lång och går runt hela berget. Utöver denna led finns ytterligare 20 km markerade vandringsleder, se kartan i informationsfoldern från länsstyrelsen nedan.

På Kinnekulle finns hela 18 naturreservat.

Länkar:

Informationsfolder från länsstyrelsen

Information sida i Hällekis Kuriren

uppdaterad: 2021-06-07 10:18:28Närliggande: