Kinnekulle

Kinnekulle vandringsled

Kinnekulle vandringsled är 45 km lång och leder runt hela berget. Leden är väl markerad och lättvandrad. För den som inte vill gå hela finns även fem kortare promenadalternativ (2-7,5 km). Längs leden finns fyra vindskydd, samt ett flertal rastplatser med bänkar och bord. Dricksvatten finns på ett fåtal ställen längs leden men med tag gärna eget vatten. Utöver denna led finns ytterligare 20 km markerade vandringsleder.

Karta med ledbeskrivning i skala 1-40 000 finns i Länsstyrelsens Information folder samt på turistbyrån i Lidköping.

 

uppdaterad: 2021-06-07 10:18:28Närliggande: