Kinnekulle

Alvar och lövlundar

Kinnekulle brukar kallas för det blommande berget. I lövlundarna bildar ramslöken under försommaren en grön matta med med snövita blommor. Ramslöken är talrik vid Råbäcks ängar, när man går bland bladen så känner man den starka doften av lök.
På alvarmarkerna vid Österplan kyrka, finns en mängd orkidéer, Sankt Pers nycklar, honungsblomster och flugblomster. På de torra alvarmarkerna finns den sällsynta kalknarven. Liten och lågväxt, med vita blommor och oerhört sällsynt. Kalknarven (Arenaria gothica) påträffas bara i Västergötland och på Gotland. På de torra alvarmarkerna finns även flera arter av fetknoppar - nordens motsvarighet till kaktusarna.
Här finns även arter som sårläka, lundbräsma, gulsippa, kärrspira och det storvuxna gräset strävlosta.

Ett stort bestånd av guckusko finns precis öster om Hjelmesäter.

 

uppdaterad: 2021-06-07 10:18:28Närliggande: