Hisingsparken

Göteborgs största park

Hisingsparken innehåller många naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här finns flera våtmarksområden: Slätta Damm, Klare Mosse och Gunnestorps mosse. I norra delen av Hisingsparken ligger Kättilsröds 4-H gård. Här kan man hälsa på djuren.

Parken har fyra markerade vandrings/joggingspår med olika längder. Den blå slingan, 2,8 km. Röda slingan, 5,4 km. Gula slingan, 7,4 km. Gröna slingan, 11,1 km.

Hisingsparken är stor och kan nås från flera olika startpunkter (se kartan i foldern nedan). Med buss kan man ta sig till exemplevis hållplatserna Grimbo, Bjursätts Torg, Bjursättsliden, Klaremosse eller Hinnebäcksgatan.

Med bil kan man nå parken från Tuvevägen eller Björlandavägen.

 

Länkar:

Folder med karta

Kättilsröds 4-H gård

uppdaterad: 2016-01-13 15:20:21Närliggande: