Hisingsparken

Vinterfåglar

Vintern 2013/2014 stannade en Hökuggla i björkdungen vid Gunnestorpsmosse i flera veckor och många var vi som fick studera den på nära håll.

Det finns flera våtmarker inom området med bl a:

Gräsänder, sångsvan, gråhäger, knipa, storskrake, rörhöna ...

Vanliga fåglar:

Domherre, koltrast, björktrast, pilfink,  nötväcka, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, spillkråka, större hackspett ...

Sällsynta fynd: Hökuggla, kungsfågel, mindre hackspett

 

Länkar:

Artportalen - Hisingsparken (3 dagar)

 

uppdaterad: 2016-01-13 15:20:21Närliggande: