Säveåns dalgång

Stenkullen till Floda

En lagom vandring är leden från Stenkullen station till Floda eller vice versa. Om man kommer från Göteborg får man gå under vägtunneln till grusvägen på östra sidan om stationen vid Stenkullen. Följ grusvägen ca 100 meter så finns det en ganska ny stig ner mot Säveån. Kommer man på våren finns det massor av vitsippor och hasseln kanske blommar. En ny bro finns så man kommer över till östra sidan av ån där stigen upp mot Floda finns. Ett underhållsarbete har pågått det sista året och de flesta broar och spänger är ersatta med nya som har räcken och halkskydd, vissa delar kan även användas med rullstol/barnvagn.

Promenaden tar ca 2 timmar i lugn takt. Passa på att fika efter vägen, toalett finns vid Floda station.

uppdaterad: 2017-04-15 07:45:48Närliggande: