Hornborgasjön - Fågeludden

Studera fåglarna på nära håll i gömslen

Vid naturum Hornborgasjön finns det ett flertal gömslen man med fördel kan "krypa" in i och komma fåglarna närmare in på livet. Vid doppinggömslet finns en liten skrattmåskoloni och på försommaren brukar skäggdoppingar simma förbi.

Doppingar

När det gäller doppingar är Hornborgasjön en av få sjöar där man kan se alla de fem europeiska doppingarterna. Förutom skäggdoppingen är gråhakedopping ganska vanlig. Svarthalsad dopping har här sin enda pålitliga förekomst i Sverige, svarthakedoppingen häckar ibland vid spången utanför naturum och den lilla smådoppingen övervintrar ibland vid utloppet och ses annars vid bla Ore nabb.

Runt Hornborgasjön har man totalt sett 289 fågelarter.

Vanliga arter: storskrake, salskrake och änder. Grågäss är vanliga på ängarna och knölsvanar håller till i dammarna vid informationsanläggningen, sångsvanar rastar vår och höst i tusental ett fåtal häckar runt sjön

Rovfåglar: brun kärrhök, fiskljuse, havsörnar häckar också numera regelbundet i närheten av sjön ses mest i sydändan vid Trandansen, kungsörn kan ses på vintern

Rariteter: stripgås, snögås, kejsargås, dvärgsnögås och svart svan

Länkar:

Artportalen - Hornborgasjön (3 dgr)

Artportalen - Falköping (Naturum, Vadboden etc)

Artportalen - Skara (V Hornborgasjön, Utloppet,)

Fågeltorn vid Hornborgasjön

Fåglarna vid Hornborgasjön (länsstyrelsen)

uppdaterad: 2021-06-07 10:08:55Närliggande: