Säveåns dalgång

Stationär öringstam

Ån har idag ett fast bestånd av öring på sträckan mellan Hedefors och upp till Floda. Säsongen för öringfisket sträcker sig från 15/5 till 31/8. Floda och Stenkullens sportfiskeföreningar bedriver tillsyn och fiskevård tillsammans med Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening.

Viktigaste regeln: Allt fisk ska ske med HULLINGLÖS ENKELKROK!

Historia:

Från 1600-talet fram till 1970 förekom ett betydande ålfiske med hjälp av ett 10-tal fasta fångstanläggningar = ålkistor. Lämningar av dessa finns kvar bla strax norr om Hillefors kvarn där man vid lågt vattenstånd fortfarande kan se stenarna som ledde ålen in i fångstkistan.

Länkar:

Säveåns öringsfiske

Fiskekort

Fiskeregler

uppdaterad: 2017-04-15 07:45:48Närliggande: