Stora Amundön

Omväxlande biotop

Öppet hav, strandängar, ängar, hagmarker med ekar, lövskog, kala klippor och även en liten tallskog, stor variation på liten yta ger ett stort antal fågelarter ca 160 arter sedda per år de senaste åren. I och med variationen i biotoper är det ett rikt fågelliv året om. Tofsvipa, sånglärka häckar på de betade strandängarna. Sångare, finkar, hackspettar i skogen. Vintertid passerar rovfåglar som havsörn, vråkar och falkar. Vitkindad gås ses numera i stort antal på den betade strandängen.

Rariterlista: silkeshäger, lunnefågel, vattensångare och svartnäbbad islom

Länkar:

Artportalen - Göteborg

Kustobsar - Stora Amundön

Lars Lundmarks sida med fågelbilder från Stora Amundön

uppdaterad: 2014-12-13 20:32:50Närliggande: