Getterön

Bra fågelskådning året om

Getterön är värd att besöka året om, bäst är dock april-maj och augusti-oktober då mängder av simänder, gäss och vadare samlas, på vintern är det havsörnar i mängder, upp till ca 20 st på en dag var det vintern 2014/2015. Det finns flera gömslen där man kan komma närmare fåglarna utan att skrämma dem. Tubkikare och guider finns vid Naturumet, bra när det är dåligt väder!

Från oktober - mars är det örnutfodring på mornarna framför det stora gömslet, kom tidigt i gryningen.

Fågelguidning alla lördagar kl 9-10, passar alla även nybörjare och barnfamiljer.

Vanliga arter:

Sommar: änder, gäss, en del ovanliga arter häckar som kärrsnäppa(sydlig), snatterand, årta, rödspov, brushane, småtärna och förstås skärfläckan som är symbolen för Getterön.

Vår/Höst: Många flyttfåglar, vadare, spovar etc, vid hårt väder kommer en del havsfåglar som havssulor etc, för havsfågelskådning kan man åka ut på udden

Vinter: hit åker man fr a för att skåda havsörnarna som matas från ungefär oktober till mars, upp till ca 20 är inte ovanligt att man kan se en morgon. Även sångsvan, salskrake, smådopping och i vassen kan man se skäggmesar.

Rariteter: skedstork, silkeshäger, ägretthäger

Länkar:

Artportalen - Getterön (3 dgr)

Artportalen - Varberg (vecka)

 

 

uppdaterad: 2020-09-18 09:42:25Närliggande: