Säveåns dalgång

Blåsippor om våren

Mest känd är lokalen för de blåsippor som finns (fanns) i det så kallade blåsipphavet men som numera är ganska igenväxt och knappast kan kallas hav men fortfarande finns de kvar, blåsippor finns det strax norr om Hillefors innan man kommer till den branta trappan. Vitsippor är det rikligt av överallt.

En karaktärsväxt som man kan hitta längs med fuktigare partier är skavfräken som känns igen på att det det är en mörkgrön fräken som nästan saknar sidogrenar. Om man gnider stammarna mot varanda så hörs det varför den heter skavfräken.

 

uppdaterad: 2017-04-15 07:45:48Närliggande: