Änggårdsbergen med Botaniska

Ljunghed och arboretum

Här finner man både ljunghedar, kala berghällar med lavar, i dalarna lövskog med ädellövskog och hassel, längs bergsryggarna växer ek, björk och tall. Ljunghedarna, som dominerar på hällmarkerna, bränns vart tionde år. På hösten kan man till och med plocka svamp.

Närmast Botaniska finns det ett arboretum som omfattar ca 15 hektar med träd från jorden runt. Ungefär 6000 plantor av ca 300 arter har planterats i 3 områden som representerar Nordamerika, Asien och Europa.

Boken om Arboretet (Landskapsarboretet i Göteborgs botaniska trädgård) av Björn Aldén, kom ut hösten 2006 och kan köpas från Botaniska för 195kr.

Länkar:

Botaniska förlag

uppdaterad: 2019-11-28 15:07:59Närliggande: