Änggårdsbergen med Botaniska

Rikt fågelliv

Vitsippsdalen är en lövskog med stora mängder död ved här finns 4 arter av hackspettar och rikligt med häckande småfåglar som ärtsångare. I vitsippsdalen häckar även kattugglan och den ovanliga mindre hackspetten.  I området finns också ett antal små skogssjöar med ett rikt fågelliv.

Axlemossen hyser många arter som Rörhöna, Gräsand, Grågås, Kanadagås och den mer sällsynta smådoppingen

Vintertid finns det chans att se berguv, hökuggla (2019) och även sparvuggla.

Länkar:

Artportalen (WEB) Änggårdsbergen Göteborg 7 dagar

Naturstig - fåglar i Änggården

uppdaterad: 2019-11-28 15:07:59Närliggande: