Änggårdsbergen med Botaniska

Ätlig groda

Vid Torbjörnsmossen kan man sena majkvällar och tidiga mornar höra och se den ätliga grodan spela.

I vitsippsdalen finns det många sällsynta insektsarter. Rådjur, räv och även älgar kan ses.

uppdaterad: 2016-05-22 15:01:15Närliggande: