Välens naturreservat

Rikt fågelliv

Totalt har 219 arter noterats här sedan 60-talet. Man har skapat dammar och en frilagd bit å där ett par kungsfiskare brukar hålla till under vintern. Här finns strandängar med vadare, änder, gäss, svanar, skarvar...

Väster om ängsmarken finns ett par bergsknallar med ekar nedanför där hackspettar och nötväckor håller till.

Länkar:

Artportalen (WEB) Välen Göteborg 7 dagar

 

uppdaterad: 2016-02-21 20:10:25Närliggande: