Säveåns dalgång

Strömstararnas paradis

Den verkliga karaktärsarten är strömstaren som man kan se torka fjädrarna på stenar och grenar här och där längs hela sträckan. På senvintern och våren är det full aktivitet och man kan se dem flyga fram och tillbaks och dyka ner för att proviantera sländlarver och andra små vatteninsekter. Knipor och storkskrakar häckar regelbundet likaså forsärlan som kan ses vid strömmande vatten. Gransångaren sjunger vårkvällar och mornar sitt "silt sält" - "silt sält". I dalgången finns även mindre hackspett, gärdsmyg och stjärtmes. Strax söder om Floda i den stora dammen norr om bron brukar en gråhäger hålla till ibland kan även storskarven ses där.

I år häckade även ett kungsfiskarpar men det är mera sällsynt så passa på att ta en fika nedanför "ålkistan" där kungsfiskaren häcker i branten på andra sidan av ån, nu på hösten kan man se de f.d. bohålen.

 

Länkar:

Artportalen - Lerum

uppdaterad: 2017-04-15 07:45:48Närliggande: